Anmälan

Ekl. senast enligt information i vår agenda. Ökl, RR och R-Ekl intill senast en dag före provdag om domare är vidtalad. Hundägaren har då själv eller med hjälp av kommissarien skaffat domare.

Anmälan sker via vårt anmälningsformlär
Anmälan till jaktprov sker numera via http://stovare.hundprov.se/sbsk, och
Anmälan till fast prov sker numera via http://stovare.hundprov.se/sbsk/tavling/


Vid frågor kontakta Börje på:
0459-830 35
0705-44 30 59
borje-levin@telia.com

Provavgifter:

Öppenklass: 200 kr. Inbetalas på klubbens BankGiro 5796-9065 eller Swish nr. 1234275053 före provet och 200 kr betalas kontant till domaren på provdagen.

Elitklass: 400 kr. Inbetalas på klubbens BankGiro 5796-9065 eller Swish nr. 1234275053 före provet och 200 kr/provdag betalas direkt till domaren på provdagen.

RR-prov: 200 kr. Inbetalas på klubbens BankGiro 5796-9065 eller Swish nr. 1234275053 före provtillfället och 200 kr betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Domarna har rätt att ta ut körersättning av hundägaren vid RR och öppenklassprov. Eventuell sådan ersättning skall vara överenskommen före provtillfället.

Uppge alltid ägarens namn och hundens reg.nr. vid betalning. Betalar ni med Swish ange alltid även vad betalningen gäller.

Kommissarie:
Börje Levin (Tel. 0459-830 35 alt. 0705-44 30 59)