Anmälan
Anmälan sker via vårt anmälningsformlär

Vid frågor kontakta Sven på:
0454-433 24
0709-190 958
sven@sbstovare.se

Avgifter:

Startavgift 250:- insättes på klubbens BankGiro: 5796-9065