Hyr stövarekipage
Flera av Skåne-Blekinge stövarklubbs hundförande medlemmar erbjuder jägare, jaktlag och markägare sina tjänster. Saknar Ni dugliga stövare ställer vi upp med våra hundar. Endast RR= rådjursrena stövare kommer i fråga, Ni kan välja på stövare som driver både hare och räv eller specialister på respektive viltart.
Medlem som önskar vara med på listan med sin hund kontaktar Börje Levin.

Stövare Typ
RR SJCH Finsk stövare Hare
Ägare: Krister Bertilsson
Tel.: 0703-316 133
RR Schiller Hare/Räv
Ägare: Gert Bertrahm
Tel. 0705-766 905